มลพิษทางอากาศต่อความรู้ความเข้าใจ

การค้นพบของเราเกี่ยวกับผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อมลพิษทางอากาศต่อความรู้ความเข้าใจ” การศึกษาสรุปว่า “โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสมองผู้สูงอายุแสดงว่าผลกระทบทางอ้อมต่อสวัสดิการสังคมอาจมีขนาดใหญ่กว่าที่เคยคิดไว้ สำหรับผู้สูงอายุ ในการศึกษาของเราอายุระหว่าง 55-65 ปีหรือ 65 ปีขึ้นไป ผลกระทบอาจเป็นเรื่องยากมากที่จะบรรเทาอาการได้ในระยะยาว Continue reading มลพิษทางอากาศต่อความรู้ความเข้าใจ